Czym charakteryzuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Dnia 16 listopada, od przeszło 25 lat obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem akceptacji dzień w dzień styka się sporo osób i właśnie ta data ma to dawać do zrozumienia. Jest to między innymi prośba do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, by szukali rozwiązania tego dużego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy przede wszystkim na tym, żeby wyeliminować brak akceptacji poprzez nauczanie, ale również tworzenie licznych paneli dyskusyjnych, które mają na celu promowanie akceptacji oraz skłonienie do braku terroru wobec osób dyskryminowanych.

Cała ta aktywność została zwołana przez regularnie pojawiające się zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Zaobserwowano jednak, że to właśnie te mniejszości mają do czynienia z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Oznaki nietolerancji są potężnie niebezpieczne dla osób dyskryminowanych, dlatego też obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają obwieszczać o różnego rodzaju aktach przemocy, a także pomóc w odnalezieniu głównych przesłanek uformowania się braku akceptacji. Żeby dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest poszanowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz zaakceptowanie różnic indywidualnych, potrzebne są tego rodzaju czyny, które zdecydowanie okazują się pomocne w tym zakresie. Ponadto ma pouczać, uczyć umiejętność słuchania drugiego człowieka, rozumienia innych ludzi, ale również dostrzegania różnorodności względem kultur.

Jak świętowano w Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wygłosili wspólny manifest, w którym przedstawiają ogromne wsparcie dla ofiar werbalnej oraz fizycznej agresji wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Pod wspólnym manifestem wstawił się między innymi prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność dnia 16 listopada będzie podkreślana przez zawieszanie kolorowych banerów oraz oświetlenie budynków, jak ogłosił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W tęczowych barwach został oświetlony przede wszystkim Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Zostaw komentarz